ประมวลภาพกิจกรรมวันไหว้ครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557

 

 

 

ู้