ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสีภายใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557

 

 

 

ู้