ประมวลภาพกิจกรรมทัศนศึกษา(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6)

ณ. แหล่งการเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557

 

 

ู้