ประมวลภาพกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่

จัดกิจกรรมโดย เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 เดือนมิุถุนายน พ.ศ.2557

     
     
     

 

 

ู้