ประมวลภาพกิจกรรมจากฟาร์มเฮาส์

(ขบวนการทานครบรส "ฉลาดดี มีประโยชน์ ลดเค็ม ลดโรค")

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2557

 

     
     
     
     

 

 

ู้